Archiv pro rubriku: ZÁPISY

Zápis z členské schůze – 27.06.2016

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 27.06.2016 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2015
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2015
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2015
5. Návrh hospodaření BD v roce 2016
6. Diskuse
Přítomní účastníci tvoří 64,29% ze všech členů Družstva (9 z 14-ti).

K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 668 585 Kč a Úvěr 1 295 965 Kč.
Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2015.
( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila účetní závěrku BD za rok 2015.
( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2016.
( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
Byl vznesen návrh na uzavření smlouvy týkající se úklidu společných prostor domu,
kdy členská schůze rozhodla o akceptování částky do 100,- Kč/byt tzn. do 1700,- Kč za dům.
S touto maximální částkou za najmutí úklidové firmy souhlasilo 9z9 (100%) členů BD.
Po obdržení cenové nabídky bude provedeno její zveřejnění na internet. str. BD a také v domě.
Na požadavek členky BD bude v bytě č. 15 zajištěna výměna odvzdušňovacích ventilů u topných
těles v bytě, které jsou opotřebené a momentálně nefunkční.

www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 3, 5.   100           0            0

Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:30

V Ostravě 29.06.2016

Za správnost zápisu: …………..………………..…………..…………..
Šárka Indiková                                        Čelinský Jiří
místopředseda představenstva           předseda představenstva
BD J. Maluchy 93                                     BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 22.03.2016

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 22.03.2016 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Nový výběr cenové nabídky – montáž zastřešení zadního vchodu domu
4. Diskuse

Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).

K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 727 268,14 Kč a Úvěr 1 326 419,28 Kč.
Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.3.2017).
( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila CN p. Pachanského s kompletní cenou 9 901,50,- Kč s DPH.
( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).

V diskusi:
Předseda upozornil na trvání zákazu týkajícího se kouření ve společných prostorách domu.
Byl vznesen návrh na možnost využití místnosti ve sklepních prostorách, kde se konají členské
schůze a to přeměnou v posilovnou pro členy BD. Návrh byl ponechán k jednání a případnému
připomínkování ostatních členů, kteří se mohou vyjádřit na stránkách BD.

www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2., 3. 100 0 0

Počátek schůze: 19:05
Konec schůze: 19:25

V Ostravě 23.03.2016

Za správnost zápisu:

…………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 26.11.2015

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 26.11.2015 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Projednání odměn členům představenstva BD
4. Projednání zastřešení zadního vchodu domu
5. Informace k ceně výměny těsnění u zasklení
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 64,29% ze všech členů Družstva (9 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 706 722 Kč a Úvěr 1 366 776 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2016)
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 1 ).
K bodu 4. Schválila montáž zastřešení zadního vchodu domu
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila výměnu těsnění u zasklení lodžií na náklady BD – jen pro členy BD
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
Členka BD z bytu č. 2 informovala o současném nahlášeném počtu osob v bytě.
Byl evidován pozitivní ohlas na sjednocení popisek schránek, které zajistil předseda představenstva.
Předseda poděkoval členům za účast na brigádě zaměřené na úklid společných prostor domu.
Na dotaz byli členové BD informováni o výši splátek úvěru.
K bodu č. 4 předseda zveřejní cenovou nabídku pro příp. připomínky, po dobu 1 týdne před realizací.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 4, 5. 100 0 0
Bod usnesení č. 3. 89 0 11
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:35
V Ostravě 02.12.2015
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 21.7.2015

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 21.07.2015 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2014
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2014
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2014
5. Návrh hospodaření BD v roce 2015
6. Představení nové členky BD – byt č. 2
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 64,29% ze všech členů Družstva (9 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 635 206 Kč a Úvěr 1 406 781 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2014.
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila účetní závěrku BD za rok 2014.
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2015.
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
Předseda představenstva upozornil na porušování nočního klidu v bytě č. 2,
které se po ústní omluvě členky BD do budoucna nebude opakovat.
Předseda představenstva upozornil na častý problém s otevřenými dveřmi v domě,
který se vyřeší instalací dorazů na dlažbu za dveřmi (předseda představenstva zajistí svépomocí),
pro realizaci tohoto opatření vyslovili souhlas všichni přítomní členové BD.
Byl vznesen návrh a to uspořádání brigády na úklid společných prostor domu – proběhne v 09/2015.
Členka BD z bytu č. 2 požádala o schválení instalace žaluzií ve vnitřní části zasklené lodžie –
všichni přítomní členové BD souhlasí s podmínkou decentního vyběru barvy a instalací uvnitř lodžie.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 3, 5. 100 0 0
Počátek schůze: 19:05
Konec schůze: 19:45
V Ostravě 22.07.2015
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 31.3.2015

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 31.03.2015 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 675 217,28 Kč a Úvěr 1 441 996,60 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.3.2016).
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
Předseda představenstva informoval o nutnosti výměny krytiny v kabině výtahu,
kterou zajistí svépomocí po nákupu potřebného materiálu přes pokladnu BD.
Byl vznesen dotaz na možnost realizace výměny gumové lišty v rámu zasklení,
která vlivem povětrnostních podmínek ztvrdla a praská.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100 0 0
Počátek schůze: 19:05
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 03.04.2015
Za správnost zápisu:
…………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze z 20.10.2014

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 20.10.2014 ve společných prostorech domu
Program:
1. VOLBA PŘEDSEDY BD
2. Projednání dalších připomínek k návrhu stanov BD
3. Informace k postupu transformace právní formy BD
4. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 93,3% ze všech členů Družstva (14 z 15-ti).
K bodu 2. paní Horká upozornila na gramatické chyby v návrhu stanov BD.
K bodu 3. Transformační schůze bude pořádána ve sklepních prostorech domu.
Bude nutná 100% účast všech členů BD, tj. buď fyzicky nebo formou plné moci.
V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ČLENA BD NA TRANSFORMAČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI BD UHRADÍ
TENTO ČLEN/KA NÁKLADY BD SPOJENÉ S OPAKOVÁNÍM TÉTO SCHŮZE!
               Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 1. BYL ZVOLEN JIŘÍ ČELINSKÝ JAKO NOVÝ PŘEDSEDA BD.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 1. 100 0 0
Počátek schůze: 19:10
Konec schůze: 19:30
V Ostravě 29.10.2014
Za správnost zápisu:
…………..…………..………… …………..…………..…………..
pověřený člen Čelinský Jiří předseda BD Ing. Ivo Hantl

Zápis z členské schůze z 30.9.2014

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 30.9.2014 ve společných prostorech domu
1. Zůstatky na účtech BD
2. Projednání odměn členům BD
3. Projednání dalších připomínek k návrhu stanov BD
4. Informace k postupu transformace právní formy BD
5. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 60% ze všech členů Družstva (9 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 581 089,68 Kč a Úvěr 1 491 513,05 Kč.
K bodu 3. Předseda BD vyzývá všechny členy BD, kteří mají připomínky k návrhu stanov BD,
aby předali připomínky předsedovi BD. Připomínky lze též vznést na internetových stránkách BD,
kde je celé znění návrhu stanov BD. Kdo nemá přístup na internet nebo chce návrh stanov BD
v papírové formě, může o ně požádat předsedu BD. Připomínky budou přijímány do 30.10.2014.
K bodu 4. Transformační schůze bude pořádána ve sklepních prostorech domu.
Bude nutná 100% účast všech členů BD, tj. buď fyzicky nebo formou plné moci.
               Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi BD.
V diskusi:
Předseda informoval o zřízení internetových stránek BD:
www.BDJMaluchy93.cz
Oprava dveří zadního vchodu.
Členská schůze souhlasí.
(* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:40
V Ostravě 12.10.2014
Za správnost zápisu:
…………..…………..………… …………..…………..…………..
pověřený člen Čelinský Jiří předseda Družstva Ing. Ivo Hantl