Zápis z členské schůze – 28.03.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 28.03.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Rozhodnutí o financování seřízení mechanismu plastových oken
4. Schválení CN na výměnu stoupačkových ventilů ÚT
5. Upozornění na znečišťování okolí domu
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 746 035,- Kč a Úvěr 1 203 124,- Kč.
K bodu 5. Předseda upozornil na nežádoucí odhazování nedopalků cigaret pod okny domu.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2018).
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Financování seřízení oken bude řešeno na vlastní náklady člena BD v případě zájmu.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. Schválila CN fy Juchelka na výměnu ventilů ÚT s rozpočtem 32.405,- Kč s DPH.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byly vzneseny stížnosti na provádění úklidu v domě – při zjištění nekvalitně provedeného úklidu
bude zasláno na úklidovou firmu upozornění ohledně nespokojenosti za poskytováné služby.
b) Bude vyvěšen termín v délce 1 měsíce na odstranění starých nepoužívaných cyklo kol z kolárny.
Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k nápravě, tak budou torza cyklistických kol zlikvidovány.
c) Byl vznesen fakt na trvání zákazu týkajícího se kouření ve společných prostorách domu.
d) Cena za promazání a seřízení 1 okenního křídla 90,- Kč, za balkónové dveře 120,- Kč bez DPH,
Kontakt na technika z fy THERM spol. s.r.o. je k dispozici u předsedy BD.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100 0 0
Bod usnesení č. 3. 100 0 0
Bod usnesení č. 4. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:30
V Ostravě 06.04.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *