Archiv pro měsíc: Srpen 2018

Pozvánka na členskou schůzi 17.09.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí
dne 17.9.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Představení nového člena BD – byt č. 2
2. Dodatečné schválení směrnice GDPR (ochrana osobních údajů)
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2017
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2017
6. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2017
7. Návrh hospodaření BD v roce 2018
8. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 27.08.2018
                                                         Jiří Čelinský
                                                         předseda představenstva
                                                         Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz