Archiv pro měsíc: Listopad 2018

Pozvánka na členskou schůzi 29.11.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek
dne 29.11.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zvážení umístění telekomunikační technologie v domě
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozeného zámku vstupních dveří
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 12.11.2018
                         Jiří Čelinský
                        předseda představenstva
                        Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz