Pozvánka na členskou schůzi 29.11.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek
dne 29.11.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zvážení umístění telekomunikační technologie v domě
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozeného zámku vstupních dveří
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 12.11.2018
                         Jiří Čelinský
                        předseda představenstva
                        Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *