Archiv pro měsíc: Červen 2015

Pozvánka na členskou schůzi 21.7.2015

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
21.7.2015 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2014
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2014
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2014
5. Návrh hospodaření BD v roce 2015
6. Představení nové členky BD – byt č. 2
7. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 30.6.2015
Jiří Čelinský
                                                          předseda představenstva
                                                                    Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz