Archiv pro měsíc: Listopad 2015

Pozvánka na členskou schůzi 26.11.2015

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek
dne 26.11.2015 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Projednání odměn členům představenstva BD
4. Projednání zastřešení zadního vchodu domu
5. Informace k ceně výměny těsnění u zasklení
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 10.11.2015
Jiří Čelinský
        předseda představenstva
                   Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz