Zápis z členské schůze – 17.09.2018

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 17.09.2018 ve společných prostorech domu
Program:
1. Představení nového člena BD – byt č. 2
2. Dodatečné schválení směrnice GDPR (ochrana osobních údajů)
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2017
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2017
6. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2017
7. Návrh hospodaření BD v roce 2018
8. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 3. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 845 122 Kč a Úvěr 1 011 521 Kč.
(Cena za odstranění neshod dle zaslané CN je 27.520,- Kč s DPH).
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila směrnici GDPR týkající se ochrany osobních údajů.
K bodu 4. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila účetní závěrku BD za rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 7. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2018.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Upozornění na rušení klidu o víkendech – vrtání a jiné hlučné práce se v tuto dobu neprovádí.
b) Upozorněno na viditelný pravidelný zvýšený pohyb cizích osob v domě a společných prostorách.
Členové BD mají dle stanov a nájemní smlouvy povinnost nahlásit změnu počtu osob bydlících ve
společné domácnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců.
!!!Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení povinnosti člena bytového družstva!!!
c) Předseda informoval o řešení netěsného dešťového svodu ve sklepním prostoru – provedená revize
vyloučila vážné poškození pod domem, ale je potřeba opravit netěsnost spoje potrubí v mezipatře.
d) Budou seřízeny výtahové dveře v patrech – špatně dovírají ve 4.p a nejdou otevřít v -1.p.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 4, 5, 7. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:35
V Ostravě 23.09.2018
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Jiří Ondič Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *