Zápis z členské schůze – 22.11.2016

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 22.11.2016 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Upozornění na nežádoucí pohyb cizích osob v domě
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Diskuse

Přítomní účastníci tvoří 92,85% ze všech členů Družstva (13 z 14-ti).

K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 746 052 Kč a Úvěr 1 244 728 Kč.
K bodu 3. Předseda upozornil na ověření vstupu cizích osob před vpuštěním do domu.
Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2017)
( Hlasy pro: 13; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
( Hlasy pro: 12; proti: 0; zdržel se: 1 ).

V diskusi:
a) Bylo oznámeno jméno nových podnájemníku v bytě č. 7, který obývají od 01.11.2016.
b) Členové BD z bytu č. 14 byli upozorněni na obtěžující kouř a odhazování nedopalků cigaret.
c) Po zaregistrování námitky týkající se zvýšeného hluku při poslechu hudby – bylo obecně
upozorněno na dodržování domovního řádu (čl. 10 – Klid v domě).
d) Upozornění na dodržování klidu o víkendu (hlavně v neděli) – neprovádět vrtání a hlučné činnosti.
e) Na schůzi v březnu 2017 bude rozhodnuto o hromadném seřízení mechanismu plastových oken.

www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100  0  0
Bod usnesení č. 4.   92  0  8

Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:25

V Ostravě 25.11.2016

Za správnost zápisu:

…………..…………..…………                                …………..…………..…………..
Šárka Indiková                                              Čelinský Jiří
místopředseda představenstva                 předseda představenstva
BD J. Maluchy 93                                           BD J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *