Zápis z členské schůze – 25.07.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 25.07.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2016
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2016
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2016
5. Návrh hospodaření BD v roce 2017
6. Projednání inspekční zprávy výtahu
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 736 889 Kč a Úvěr 1 161 330 Kč.
K bodu 6. Inspekční zpráva výtahu je platná do r. 2023, po nutném odstranění neshod (bod č. 1-6),
(Cena za odstranění neshod dle zaslané CN je 27.520,- Kč s DPH).
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2016.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila účetní závěrku BD za rok 2016.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byly opakovaně vzneseny stížnosti na provádění úklidu v domě – na úklidovou firmu byl zaslán
email s upozorněním na opakovanou nespokojenost členů BD s kvalitou úklidových služeb.
b) Předseda upozornil na zatékání kolem dešťového střešního svodu, kde není možno lokalizovat
konkrétní místo poškození a při silném dešti se u schodiště vytvoří mokrá skvrna.
c) Bude projednána možnost opravy poškozené dlažby za domem na příslušném ÚMOB – JIH.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 3, 5. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:40
V Ostravě 01.08.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *