Archiv pro rubriku: POZVÁNKY

Obsahuje pozvánky na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi 27.6.2016

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí
dne 27.6.2016 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.

Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2015
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2015
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2015
5. Návrh hospodaření BD v roce 2016
6. Diskuse

V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.

V Ostravě-Dubině dne 10.06.2016

Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93

http://www.BDJMaluchy93.cz

Pozvánka na členskou schůzi – 22.03.2016

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
22.3.2016 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.

Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Nový výběr cenové nábídky – montáž zastřešení zadního vchodu domu
4. Diskuse

V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 07.03.2016
Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Pozvánka na členskou schůzi 26.11.2015

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek
dne 26.11.2015 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Projednání odměn členům představenstva BD
4. Projednání zastřešení zadního vchodu domu
5. Informace k ceně výměny těsnění u zasklení
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 10.11.2015
Jiří Čelinský
        předseda představenstva
                   Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Pozvánka na členskou schůzi 21.7.2015

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
21.7.2015 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2014
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2014
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2014
5. Návrh hospodaření BD v roce 2015
6. Představení nové členky BD – byt č. 2
7. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 30.6.2015
Jiří Čelinský
                                                          předseda představenstva
                                                                    Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze 20.10.2014

Předseda Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD) svolává
členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí dne
20.10.2014 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. VOLBA PŘEDSEDY BD
2. Projednání dalších připomínek k návrhu stanov BD
3. Informace k postupu transformace právní formy BD
4. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 12.10.2014 Ing. Ivo Hantl
                     předseda Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze 30.09.2014

Předseda Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD) svolává
členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
30.9.2014 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Projednání odměn členům BD
3. Projednání dalších připomínek k návrhu stanov BD
4. Informace k postupu transformace právní formy BD
5. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 22.9.2014 Ing. Ivo Hantl
                     předseda Bytového družstva J. Maluchy 93