Pozvánka na členskou schůzi 01.03.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek dne
01.03.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Odvolání členů představenstva BD vyplývající z konce funkčního období
3. Volba předsedy představenstva BD na budoucí funkční období
4. Volba dvou členů do funkce místopředsedy představenstva BD
5. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 09.02.2018
Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *