Zápis z členské schůze – 26.05.2020

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 26.05.2020 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Projednání celoplošné výměny měřičů tepla v bytech
3. Upozornění na povinnost dodržování domovního řádu
4. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
5. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 53,33% ze všech členů Družstva (8 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 859 812,- Kč a úvěr 787 316,- Kč.
K bodu 3. Byla předložena stížnost na volný pohyb kočky v domě.
Následně řešeno obtěžující kouření (zápach) přímo před vchodem.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila výměnu měřičů tepla v bytech z důvodu končící životnosti (viz. CN)
K bodu 3. Rozhodnuto o nepouštění zvířat na chodbu bez dozoru.
Současně rozhodnuto o zákazu kouření přímo před vchodem.
K bodu 4. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byly sděleny informace týkající se vyklizení bytu č. 11.
b) Opětovně bylo nabádáno k zamykání vchodových dveří ve večerních hodinách a neponechávání
otevřených dveří, aby do vchodu neoprávněně nevstupovaly cizí osoby.
c) Upozornění na ověření cizích osob před vpuštěním do domu pomocí domovního telefonu.
d) Rozbité sklepní okno bude po dohodě vyměněno.
e) Vznesen požadavek na odvzdušnění topení v bytě č. 9.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *)PROTIZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 4, 10000
Bod usnesení č. 3 (2x)87,5012,5
Počátek schůze:19:00
Konec schůze:19:30
V Ostravě 31.05.2020
Za správnost zápisu:
Jiří OndičČelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva 
BD J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *