Zápis z členské schůze – 28.11.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 28.11.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace k platbám za pronájem bytu č. 11 a postupu v této věci
3. Informace k poptávce opravy poškozené dlažby před hlavním vchodem
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Projednání návrhu formy vyplácení odměn na budoucí období
6. Diskuse
Přítomní účastníci tvoří 60% ze všech členů Družstva (9 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 947 410,- Kč a Úvěr 855 476,- Kč.
K bodu 2. Platba za pronájem řešená na poslední schůzi v 09/2019 byla uhrazena,
ale nájemce nezaplatil následující nájmy v dalším povinném období.
Nájemce neuposlechl výzvy k vystěhování a předání bytu. Následuje žaloba na soudní vyklizení bytu.
K bodu 3. Aktuálně po poptání možnosti realizace opravy není k dispozici řemeslník na realizaci.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 4. Navrhuje a uděluje odměnu ve výši 18000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 1 ).
K bodu 5. Schvaluje vyplácení odměny předsedovi na rok 2020 měsíční částkou 1500,- Kč čistého
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 1 ).
V diskusi:
a) Byly sděleny informace o průběhu el. revize společných prostor a byla podána informace o 
zadání opravy k odstranění zjištěných závad (nedostatků) vzhledem aktuální vyhlášce.
b) Členové se usnesli na instalaci osvětlení v prostoru před vchodem (přístřešek u schránek).
Bude provedeno v rámci odstraňování závad z el. revize (zadání zajistí předseda představenstva).
c) Na jaře 2020 bude případně provedena oprava dlažby svépomoci po domluvě se členy družstva.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *)PROTIZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 4.88,9011,1
Bod usnesení č. 5.88,9011,1
Počátek schůze:19:00
Konec schůze:19:15
V Ostravě 03.12.2019
Za správnost zápisu:
Jiří OndičJiří Čelinský
místopředseda představenstva předseda představenstva 
BD J. Maluchy 93BD J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *