Zápis z členské schůze – 03.09.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 03.09.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Informace k pronájmu bytu č. 11 a rozhodnutí o dalším postupu
2. Rozhodnutí o opravě/výměně dlažby před hlavním vchodem
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2018 a informace k daňovému přiznání
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2018
6. Návrh hospodaření BD v roce 2019
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 73,33% ze všech členů Družstva (8 z 15-ti).
K bodu 3. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 895 000,- Kč a úvěr 877 956,- Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 1. Dala nájemci bytu č. 11 termín pro zaplacení dlužné částky do 23.9.2019,
pokud nebude uhrazeno dojde k vystěhování a soudnímu vymáhání dlužné částky.
K bodu 2. Rozhodla o zadání opravy dlažby – výměna dlaždic za protiskluzové a mrazuvzdorné.
K bodu 4. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2018.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila účetní závěrku BD za rok 2018.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 6. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2019.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Upozornění na zvýšený hluk v bytě č. 7, který obtěžuje ostatní členy v domě.
b) Opětovně bylo nabádáno k zamykání vchodových dveří ve večerních hodinách a neponechávání
    otevřených dveří, aby do vchodu neoprávněně nevstupovaly cizí osoby.
c) Byly vzneseny prosby na uvolnění místa v kolárně pro zaparkování kočárků v zimním období.
d) Předseda informoval o aktuálním zjištění, že byl uhrazen dluh za soudní výlohy z minulosti 
    vztažené k vymáhání dlužného nájmu k bytu č. 1 (nevztahuje se k současnému nájemci).
e) Rozbité sklepní okno neznámým pachatelem bude prozatím necháno bez výměny.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *)PROTIZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 1, 2, 4, 5, 6.10000
Počátek schůze:19:00
Konec schůze:19:50
V Ostravě 08.09.2019
Za správnost zápisu:
Jiří OndičČelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva 
BD J. Maluchy 93BD J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *